Vui lòng xem chi tiết tại kile.vn

HỌC QUA VIDEO

 Bộ quà tặng trị giá 7.900.000đ

 10 video clip hướng dẫn chi tiết

 10 slide để xem từng bước

 Hoàn 300K khi giới thiệu học viên mới mua gói này

500.000 VNĐ

Bắt đầu từ ngày 10/06/2018

Đăng ký

HỌC HỘI TRƯỜNG

Quà tặng trị giá 8.400.000đ

Học liên tục 10 tiếng

Tặng 10 video +
10 slide của gói 500K

Hoàn 500K khi giới thiệu học viên mới

1.000.000 VNĐ

Diễn ra vào ngày 10/06/2018

Đăng ký

ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Huấn luyện trực tiếp tại doanh nghiệp

Đào tạo Leader S.E.O

Tư vấn chi tiết dự án của doanh nghiệp

Hỗ trợ liên tục trong vòng 6 tháng

Giúp doanh nghiệp quảng bá thông qua cộng đồng của chuyên gia

Mời chuyên gia khác trực tiếp đến doanh nghiệp tham quan, tư vấn

Tặng nhiều giải pháp Kinh doanh và Marketing

Tổng quà tặng lên đến 16.900.000 VNĐ

Tặng 5 vé 1.000.000đ và 1 vé 3.500.000đ

35.000.000 VNĐ

Đăng ký