Tag Archives: trạng thái

Trạng thái quảng cáo trong Google Adwords

Trạng thái quảng cáo trong Google Adwords

Cột “Trạng thái” trong tab Quảng cáo Google Adwords của bạn báo hiệu quảng cáo có đang hoạt động hay không và lý do của trạng thái quảng cáo. Trạng thái của quảng cáo phản ánh những thay đổi mà bạn th ...