Tag Archives: quảng cáo

Google mua lại AdMob với $ 750 triệu

Google mua lại AdMob với $ 750 triệu

Google vừa thông báo rằng họ đã mua lại AdMob , nền tảng quảng cáo di động mà đã được đặc biệt phổ biến trên iPhone, với giá 750 triệu USD.  Đây là một chiến thắng lớn cho các nhà đầu tư ban đầu của c ...
Trạng thái quảng cáo trong Google Adwords

Trạng thái quảng cáo trong Google Adwords

Cột “Trạng thái” trong tab Quảng cáo Google Adwords của bạn báo hiệu quảng cáo có đang hoạt động hay không và lý do của trạng thái quảng cáo. Trạng thái của quảng cáo phản ánh những thay đổi mà bạn th ...