Tag Archives: Google

Google mua lại AdMob với $ 750 triệu

Google mua lại AdMob với $ 750 triệu

Google vừa thông báo rằng họ đã mua lại AdMob , nền tảng quảng cáo di động mà đã được đặc biệt phổ biến trên iPhone, với giá 750 triệu USD.  Đây là một chiến thắng lớn cho các nhà đầu tư ban đầu của c ...