Tag Archives: cpc nâng cao

Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột

Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột

Đặt giá thầu giá mỗi nhấp chuột (CPC) cho phép bạn đặt mức giá tối đa trên chi phí khi có ai đó nhấp vào quảng cáo AdWords của bạn. Cách đặt giá thầu này cung cấp cho bạn giá trị tốt do bạn chỉ trả ti ...