Trạng thái quảng cáo trong Google Adwords

Cột “Trạng thái” trong tab Quảng cáo Google Adwords của bạn báo hiệu quảng cáo có đang hoạt động hay không và lý do của trạng thái quảng cáo. Trạng thái của quảng cáo phản ánh những thay đổi mà bạn thực hiện cho quảng cáo đó hoặc chiến dịch của quảng cáo và quảng cáo đó có được chấp thuận hay không dựa trên chính sách của AdWords.

trang-thai-ad

Nơi để tìm trạng thái quảng cáo của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại  http://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Quảng cáo.
 4. Hãy xem cột “Trạng thái”, bên cạnh “Quảng cáo”, để xem trạng thái của quảng cáo

Cách diễn giải trạng thái quảng cáo của bạn

Cột “Trạng thái” từ tab Quảng cáo hiển thị thông tin về trạng thái hiện tại của quảng cáo của bạn tại thời điểm bạn đăng nhập. Dưới đây là các loại khác nhau của trạng thái quảng cáo:

 1. Bị tạm dừng
 2. Đang chờ xử lý
 3. Đã kết thúc
 4. Đã xóa
 5. Đang xem xét
 6. Đủ điều kiện
 7. Ðược chấp thuận
 8. Chấp thuận (không dành cho gia đình)
 9. Được chấp thuận (dành cho người lớn)
 10. Đã chấp thuận (có giới hạn)
 11. Bị từ chối
 12. Trang web bị tạm ngưng

Dưới đây chúng tôi sẽ chỉ bao gồm bốn trạng thái quảng cáo mà bạn có quyền kiểm soát:

 • Bị tạm dừng: Không hoạt động bởi vì bạn đã tạm dừng quảng cáo. Tạm dừng quảng cáo có nghĩa là quảng cáo của bạn không hiển thị hoặc tích lũy các chi phí mới cho đến khi được tiếp tục. Bạn cũng có thể nhìn thấy “Chiến dịch bị tạm dừng” hoặc “Nhóm quảng cáo bị tạm dừng” từ tab Quảng cáo của mình nếu bạn đã tạm dừng chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo có chứa quảng cáo này. Ngay cả khi quảng cáo bị tạm dừng, quảng cáo vẫn được xem xét. Chúng tôi xem xét quảng cáo bị tạm dừng để đảm bảo rằng quảng cáo tuân thủ chính sách AdWords và điều luật hiện hành, và cũng để quảng cáo được chấp thuận khi đang xem xét có thể chạy ngay sau khi bạn hủy tạm dừng quảng cáo.
 • Đang chờ xử lý: Không hoạt động nhưng được lập lịch để bắt đầu vào một ngày trong tương lai. Bạn cũng có thể nhìn thấy “Chiến dịch đang chờ xử lý” hoặc “Nhóm quảng cáo đang chờ xử lý” từ tab Quảng cáo của mình nếu chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo có chứa quảng cáo đang chờ xử lý này.
 • Đã kết thúc: Không hoạt động bởi vì đã quá ngày kết thúc được lập lịch của quảng cáo. Bạn cũng có thể nhìn thấy “Chiến dịch đã kết thúc” hoặc “Nhóm quảng cáo đã kết thúc” từ tab Quảng cáo của mình nếu chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo có chứa quảng cáo đã kết thúc này.
 • Đã xóa: Không hoạt động bởi vì bạn đã xóa quảng cáo. Xóa quảng cáo có nghĩa là quảng cáo đó không hiển thị hoặc tích lũy các chi phí mới cho đến khi được kích hoạt lại. Bạn cũng nhìn thấy “Chiến dịch đã xóa” hoặc “Nhóm quảng cáo đã xóa” từ tab Quảng cáo của mình nếu bạn đã xóa chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo có chứa quảng cáo này.

Các loại còn lại là các trạng thái có liên quan đến chấp thuận hoặc từ chối quảng cáo của bạn.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *